På det sättet ökar mångfalden och trycket på kommunens investeringar minskar. Verksamheten måste naturligtvis uppfylla de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande kommunal verksamhet. Den som utför omsorgen måste ha kvalifikationer så att barnets behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet tillgodoses.

Det anser utbildningsnämnden gäller för Jennies hemmadagis i Tärnsjö samt C-Företaget i Uppsala ekonomisk förening.

Jennies hemmadagis kommer att arbeta i egen regi i hemmiljö och anställa vikarier vid ledighet och sjukdom. Det tar inledningsvis emot fyra barn och kan utöka till sju barn. I framtiden kan företaget även komma att erbjuda omsorg på kvällar, helger och nätter.

C-Företaget bedriver redan förskolor och pedagogisk omsorg i bland annat Knivsta, Sala, Uppsala och Östhammar och beskriver sig självt som ett alternativ till att starta eget. Varje dagmamma har sin självständiga verksamhet och C-Företaget sköter ekonomi, löner, kund- och leverantörsfaktureringar med flera administrativa uppgifter.

När personer intresserade av att driva pedagogisk omsorg hör av sig till C-företaget undersöker de vederbörandes kvalifikationer och lämplighet samt skaffar referenser och utdrag ur belastningsregistret för den sökande och övriga som bor i hushållet. Slutligen avgör kommunen lämpligheten i varje enskilt fall.