Heby LSS AB har köpt Heby Textils båda fastigheter i centrala Heby för att bygga ett LSS-boende. Så snart den nya detaljplanen vunnit laga kraft ska de söka bygglov. Det ska bli sex lägenheter och gemensamma utrymmen såsom vardagsrum, uteplats, kök och matsal.

Heby LSS AB ska inte driva boendet, de bara bygger efter en förfrågan från ett vårdföretag som vill hyra det.

– Jag kan inte avslöja ännu vem hyresgästen är, säger Heby LSS AB:s vd Torgny Kyller.

Artikelbild

| Fru Kling med barn och granne framför huset på Grusbanan. Det har stått och förfallit sedan mitten av 1970-talet. Nu ska det rivas och ge plats för ett LSS-boende. Bilden är tagen ca 1922.

LSS är en förkortning av "Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade". Enligt Torgny Kyller råder en okunskap om LSS-boenden.

– Ibland förknippas de av misstag med boenden för kriminella ungdomar, men här ska kommunen placera personer med olika funktionsnedsättningar, säger han.

Han framhåller att sex nya arbetstillfällen skapas.

Fastigheterna ligger bakom vårdcentralen där Grusbanan möter Brogatan. På en av tomterna finns ett gammalt stenhus från 1891 som stått och förfallit sedan 1970-talet. Först var tanken att bygga om det till fyra lägenheter, men nu ska det rivas.

– Huset går inte att rädda tyvärr, det är mögel och har regnat in, säger Torgny Kyller.

Om allt går enligt planerna är lägenheterna inflyttningsklara om lite drygt ett år.

– Det är en positiv sak för kommunen, säger Mikael Byström, planarkitekt på Heby kommun.

Heby kommuns bostadsförsörjningsplan påtalar ett framtida behov av 1–3 gruppbostadslägenheter. Det nya LSS-boendet täcker det behovet och är även öppet för placeringar från andra kommuner.