Den färgstarka målningen kommer att placeras i en igenmurad fönsternisch och möta kyrkobesökarna på väg in. Ikonen finansieras från församlingens kollekt. Den 25 september invigs ikonen av biskop Ragnar Persenius.
Ikoner har sitt ursprung i det bysantinska riket, ett konstmåleri med mer än 2 000 år på nacken vars teknik bevarats i klostren. Mässorna i den ortodoxa kyrkan hålls på latin och ikonerna var särskilt viktiga under kristenhetens tidiga utveckling, eftersom de bidrog till att alla kunde förstå predikans innehåll. Det är i Grekland och i Ryssland vi i dag kan se de äldsta ikonerna.

Christina Lundström, 53, utbildade sig till ikonmålare i Aten för 30 år sedan. Hon är landets enda ikonograf och verksam i sitt hem i Åkerby före detta baptistkapell nordost om Uppsala. Den fyraråriga utbildningen krävde att hon också lärde sig grekiska, kyrko- och religionshistoria.
– Ikonen är, kan man säga, numera en funktion för reflexion över jaget i nuet. Den skall skapa trygghet. Jag kopierar inte gamla ikoner, jag har kunskapen att göra ikoner aktuella. Men tekniken är den ursprungliga.
På senare tid har efterfrågan på Christina Lundströms ikoner tagit fart. Församlingar runt om i landet vill ha en egen ikon.
Östervåla kyrka är en medeltida Mariakyrka, ombyggd i början på 1800-talet. Förutom till Maria är kyrkan på medeltiden invigd till de vägfarandes skyddshelgon S:t Kristoffer. Det förklarar motivet Vägvisandets Maria. Det unika med ikonen Östervåla-Maria är höjden i stående ställning, hela 150 centimeter. Normalt är ikoner betydligt mindre. Glorian och delar av klädnaden är i 24 karats bladguld, materialet trä och färgen äggtempera:
– Den färgen torkar snabbt och jag måste tillverka ny i exakt samma kulör. En ikon med det här formatet tar därför lång tid att göra klar. Arbetet med den har varit ansträngande, säger Christina Lundström.

Ikonbilden Östervåla-Maria står vid Tämnaren med bygdens olika kyrkor och andra lokala motiv vid sin mantel. Christina Lundström talar om ikonmåleriets symbolik och tekniker, till exempel de långa obrutna linjerna med penseln, om färg- och klädkodex och subtila nyanser av till exempel näsans form eller händernas storlek. Alltsammans måste ges en harmonisk balans.
Ikonbilder föreställer alltid Kristus, jungfru Maria eller något av ortodoxa kyrkans cirka 2 000 helgon. Det finns flera olika motivgrupper av Maria ikoner -ömhetens, lidandets, Jesu Moder för att nämna några av de vanligaste. Christina Lundström säger att hon nyligen har börjat arbeta på en Josef-ikon.
–  Han är aldrig med någonstans, men han var ju på något sätt Jesusbarnets värdslige far.

I vinter invigs i domkyrkan en svit med fyra ikoner av Christina Lundström föreställande S:ta Cecilia, musikens skyddshelgon. Musik är också en mycket viktig del av hennes eget liv.
–  Jag är violinist, utbildad på Musikhögskolan. Ikonografens penseldrag är som violinistens stråkdrag, en enda flödande linje!
Det framgår att i sitt hem bedriver hon en musikskola i samarbete med Folkuniversitetet. Flera av hennes sex barn är musiker eller sysslar på fritiden med musik.