Orsaken är betydligt mindre belastningar av miljögifter för örnar, främst DDT, vilket successivt förbättrat deras fortplantningsförmåga, samt de senaste decenniernas stödutfodringar under vintersäsongen.

Den här årstiden, innan örnarna delar upp sig par inför häckningen, är det inte ovanligt att de kan ses flockvis. Men för tillfället rör det sig om en mycket stor ansamling.
– Att det också finns fyra kungsörnar i älvlandskapet är särskilt anmärkningsvärt, säger Mikael Lindberg på länsstyrelsens naturmiljöenhet i Uppsala.