Kommer kommunens politiska ledning att fortsätta ignorera behovet av nya bostäder som möjliggör inflyttning? Och hur tänker den hantera de minskande skatteintäkterna och de ökade kostnaderna?

Bland annat de frågorna vill Vittingebon Mats Carlsson, tidigare vd för Metso, få svar på under punkten allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige i morgon, onsdag.

För ett år sedan publicerades en kommunplan med prognoser över framtida befolkningsutveckling och demografi. Enligt Mats Carlsson visade en enkel simulering att kommunens ekonomi kommer att haverera om inte fler bostäder byggs och kommunens verksamheter rationaliseras.
”Observera”, skriver Mats Carlsson, ”att jag menar rationaliseringar och nytänkande, inte besparingar i befintliga strukturer.”

När han i förra månaden inbjöds att hålla ett inledningsanförande till en allmänpolitisk debatt om kommunens framtid är det kvarstående intrycket ”den fullständiga likgiltigheten och kommentarer att problemen jag målar upp är myter”.

En annan frågeställare blir Morgongåvabon Mats Köbin som är gramse på kommunen för att den vill överlämna hans förslag att låta göra en kopia på en runsten som för mer än två hundra år sedan skänktes till skotska Edinburgh på en förening som får allt ansvar.
”Det är kommunen som är beständig och som bör ha ansvaret”, skriver Mats Köbin bland annat.