Kvarteret Tegelmästaren är en del av miljonprogrammet som byggdes upp i Sverige under 60- och 70-talet. Renoveringen av kvarteret påbörjas i september i år och kommer att bli det hittills största projektet i Hebygårdars historia. Då ska det första av kvarterets fyra trevåningshus renoveras - ett arbete som beräknas ta fram till jul i år. De resterande husen ska vara färdigrenoverade till december nästa år.

Totalt kommer renoveringen kosta 100 miljoner kronor, varav Heby kommun går i borgen för 70 miljoner kronor och Hebygårdar går in med resterande 30 miljoner kronor. För hyresgästerna kommer renoveringen innebära att hyran höjs, enligt vad som har förhandlats fram med Hyresgästföreningen, HGF.

– Det blir ingen våldsam hyreshöjning. Delvis för att vi har sökt bidraget som gäller för miljonprogrammen via Länsstyrelsen. Det innebär en hyresrabatt som kommer att gälla under sju år, säger Roger Österberg, projektledare för renoveringsarbetet.

Hyran för en lägenhet på 71 kvadratmeter på Kvarteret Tegelmästaren ligger i dag på 5556 kronor. Efter renoveringen kommer hyran stiga stegvis under en sjuårsperiod till 6769 kronor.

Roger Österberg berättar att de boende inte kommer att kunna bo kvar under de tre månader som renoveringsarbetet pågår. De som inte kan ordna med eget alternativt boende erbjuds ett evakueringsboende.

– Det handlar om möblerade moduler som byggs upp utanför bostäderna på en grusplan. Det kommer bland annat finnas både tv och fiber. Men det kan kanske upplevas som lite trångbott, säger Roger Österberg.