Heby kommun brukar släppa ut sitt renade avloppsvatten i närmsta vattendrag. Nu återvinns det i stället av Setra Heby sågverk för att vattna timmer.

För att förhindra sprickor och svampbildning som skapar stockblånad måste timret bevattnas från april till mitten av oktober, annars förlorar det i värde. Tidigare har sågverket tagit vatten ur Arnebobäcken, men på senare år har det inte räckt till.

– Vi får inte ta vatten ur Arnebobäcken om flödet understiger tio liter i sekunden, säger Jan-Erik Johansson-Vik, platschef på Setra Heby.

I år hände detta redan första veckan i maj. Då bad Setra kommunen om hjälp. Där slog VA-ingenjör Emma Matschoss-Falck och driftsansvarige Mikael Hedström sina kloka huvuden ihop och kläckte idén att återanvända det renade avloppsvattnet.

– Anläggningen har visat sig vara driftsäker och mig veterligen finns det ingen liknande i hela världen, säger Jan-Erik Johansson-Vik.

Från avloppsanläggningen leds vattnet till en pump som leder det vidare till en tank varifrån det sprutas ut över timret. Där samlas vattnet i en bassäng och används en gång till för att vattna sågverkets egen salixodling.

– Det är en kanonlösning på alla sätt, säger Jan-Erik Johansson-Vik.

Han är även nöjd med samarbetet med kommunen.

– Genom att vi har löst en paniksituation har vi etablerat ett samarbete med Heby kommun. De har visat sig vara en fin samarbetspartner.

Projektet med bevattningsanläggningen har inte kostat kommunen något. Sågverket har betalat pumpen och ledningarna och stått för alla omkostnader. I runda slängar rör det sig om en halv miljon kronor, men det har de tjänat in med råge. Förra året förlorade de timmer för miljonbelopp på grund av vattenbristen.

Är problemet löst nu?

– Ja. Systemet har förbättringspotential och måste skötas på smartast möjliga sätt, men det är konjunkturokänsligt, svarar Jan-Erik Johansson-Vik.

Så länge Hebyborna fortsätter att spola i toan är Setra Hebys vattenförsörjning säkrad oberoende av torka.