Förra året fick Heby kommun sex ståliga granar skänkta. Nu hoppas de på samma tur igen.

– De som skänkt granar tidigare år har tyckt det varit kul att hjälpa till, säger Louise Gustafsson, Heby kommuns grönyteansvariga.

Då kan man passa på att få en gran fälld gratis, som man ändå vill bli av med?

– Precis, så var det för ett par stycken förra året, säger Louise Gustafsson.

Det är henne man ska kontakta.

Kommunen har egen mark, men där står granarna för trångt. För att bli riktigt fin ska en gran stå lite för sig själv. De blivande julgranarna ska dessutom vara cirka tio meter höga och åtkomliga för en kranbil. Kommunen behöver hämta dem senast 23 november, så att träden kan vara på plats till första advent.

Platserna som ska smyckas är Östervåla torg, Tärnsjö centrumpark, Heby torg, Harbo, Morgongåva och Vittinge.