En kontroll påvisar mögel och bakterier i inomhusluften i fastigheten vid Harbo skola som normalt inrymmer ett 90-tal barn från Tegelbackens förskola samt förskoleklass och fritidshemsverksamhet.

– När vi fick beskedet i juli så tog skolledningen direkt beslutet att inte öppna upp lokalerna igen efter semestern, berättar Alexandra Södervall, rektor vid Harbo skola.

Kontrollen av luften i lokalerna gjordes efter påtryckningar från bland annat lärare och föräldrar.

– Jag har hört från personal att man redan för flera år sedan, innan jag började min tjänst, klagade på luften i lokalerna. Och det har funnits misstanke om att en förskollärares stämbandsproblem skulle kunnat härledas till dålig luft, säger förskolechef Helen Rannby.

Barn och personal flyttas nu i stället till andra lokaler. Ett 40-tal förskolebarn hamnar hos Klockängens förskola på andra sidan skolgården medan sexåringarna förpassas till församlingshemmet Birgittagården. Fritidshemsbarnen kommer under saneringstiden att använda sig av klassrum inne i stora skolan.

– Tur i oturen är att stängningen sker nu då det förhoppningsvis går att ha en del verksamhet utomhus, dessutom har vi gott om plats i skolan för fritidshemsbarnen, säger Alexandra Södervall som berättar att det kommer att hållas ett informationsmöte för all personal på onsdag med representanter från Hebyfastigheter och saneringsföretaget Relita på plats.

– Vad vi hört ska saneringen då påbörjas direkt och ta ungefär två veckor, säger hon.