Myggforskaren Jan Lundström vill få tillstånd att redan nästa sommar pröva metoden på 150 hektar våtmark i Hallsjö i närheten av Huddunge norr om Heby.

Metoden sedan år 2000 att sprida det biologiska medlet BTI med helikopter över stora områden påverkar inte myggens framtida generationer.

Steriliseringsmetoden för mygg har utvecklats av IAEA, FN:s atomenergiorgan, och har på senaste tiden framgångsrikt använts för att minska förekomsten av malariamygg och hälsovådliga flugor i USA, Mellanöstern, Panama och Brasilien.

Artikelbild

| Myggforskare Jan Lundström vil pröva den nya myggbekämpningsmetoden redan nästa sommar i Hallsjö vid Huddunge.

KD-politikern Mikael Oscarsson i Uppsala tipsade om metoden sedan hans gode vän, professor Jan Blomgren, fått kännedom om den:

– Jag har nu varit hos IAEA i Wien och studerat metoden, säger Jan Lundström som leder den biologiska myggbekämpningen i nedre Dalälven.

– Den är beprövad, effektiv och jämförelsevis billig.

Att bygga upp en så stor mängd sterila hanmyggor att en betydande del av äggen i varje ny generation förblir outvecklade tar fem år. Kostnaderna beräknas till ett par miljoner kronor årligen. Efter tio år har industriell skala uppnåtts och kostnaderna beräknas då till fem till sju miljoner kronor årligen. Jämfört med kostnaderna för att slå ner varje ny population sticticus med enbart BTI kostar betydligt mer. Just kostnaderna har anförts mot BTI-metoden.

Artikelbild

| Myggforskaren Jan Lundström, KD-politikern Mikael Oscarssom och lantbrukaren på Hallsjö gård, Johan Birgersson, i samspråk om, den nya metoden att sterlisera hanmyggor för att minska extrema populationer.

– Men över tid torde det vara nödvändigt att kombinera sterila hanmyggor med BTI. Att helt utrota sticticus är förmodligen omöjligt, säger Jan Lundström.

Det finns andra metoder för att minska myggförekomst, exempelvis slåtter och bete på älvängar. Men att hägna in 1 700 hektar i nedre Dalälven kostar 25 miljoner kronor och driftskostnaderna uppskattas i en utredning till fyra till tio miljoner kronor årligen.

– Kreatur i våtmarker skapar otaliga håligheter i marken när det rör sig på bete som har visat sig vara ställen där sticticusmyggans larver skyddat kan utvecklas till flygfärdiga myggor, säger Jan Lundström.