Skiljelinjen i åsikter när det gäller det nya vård- och omsorgsboendet som planeras i Heby kommun, och som dragits i politisk långbänk i drygt två år, gäller framför allt ägandeformen. Den styrande minoritetens förslag är att låta ett privat företag bygga och äga lokalerna, som kommunen sedan hyr, medan motförslaget, som framlagts av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlar om att låta kommunägda Hebygårdar/Hebyfastigheter AB stå för både bygget och ägandet.

– Vi har ett eget bolag som vi äger till 100 procent och det tycker vi att vi ska utnyttja, istället för att låsa upp oss på ett långt hyreskontrakt utan eget ägande, säger oppositionsrådet Carina Schön (S).

Hon köper inte kommunstyrelsens motivering att det saknas ekonomiskt utrymme för att låna upp pengar för en byggnation i egen regi.

– Vi ser annorlunda på saken och menar att vårt förslag långsiktigt i stället innebär lägre kostnader för kommuninvånarna genom att vi inte låter hyrespengar gå till ett privat bolag, säger hon.

Något avgörande beslut klubbades inte heller den här gången. I stället resulterade debatten i en återremittering av ärendet, begärd av S och V.

– Vi ifrågasätter helt enkelt om kommunstyrelsens handläggning av ärendet är lagligt och vill få det prövat, säger Carina Schön.

Medan den politiska kvarnen mal vidare är det framför allt äldre kommuninvånare i behov av vårdplatser som tvingas lida.

– Vi känner samma vånda som alla andra över att det här drar ut på tiden, men vi har varit tydliga med vår ståndpunkt redan från början, och menar att ansvaret också ligger på den styrande minoriteten, säger Carina Schön.

Kommunalrådet Marie Wilén (C) menar att Socialdemokraternas och Vänsterpartiets agerande konkret försenar byggstarten av ett vård- och omsorgsboende med flera månader.

– S och V har full rätt att begära en återremiss men det innebär att frågan inte kan tas upp i KF igen förrän i december, säger Marie Wilén som ställer sig frågande till S och V:s agerande.

– Under de sju åren vi styrt har vi inte någon gång blivit ifrågasatta för lagligheten i våra förslag till beslut till fullmäktige, och vad som nu skulle vara olagligt i det här förslaget får du fråga Carina Schön om, säger Wilén.

– Det handlar om hela beslutssatsen, om upphandling av ett hyresavtal för en byggnad som ännu inte finns, som är oklar och luddig. Det är därför vi vill få utrett om det ryms inom lagens ramar, förklarar Carina Schön.