Försäkringskassan höjer sin utgiftsprognos för 2016 till 212 miljarder kronor. Det beror främst på föreslagna regeländringar i budgetpropositionen, skriver Försäkringskassan i en rapport.

Samtidigt sänks prognoserna för åren 2017-2019 något, till följd av ändrade makroekonomiska förutsättningar och justerade utfallsberäkningar.

I år väntas utgifterna för Försäkringskassans sakanslag landa på 202 miljarder kronor och till år 2020 beräknas de ha ökat till 235 miljarder kronor.