Ett HVB-hem för unga i Uppland krävs på åtgärder av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på grund av bristande kvalitet i vården.

Enligt IVO finns det brister i personalens bemötande. Flera ungdomar uttryckte vid tillsyn att personalen inte erbjuder samtal när de mår dåligt. Vid ett tillfälle ska föreståndaren ha försökt hindra en ungdom från att prata med inspektörer från IVO. Inspektörerna hörde föreståndaren säga till den unga att hen inte hade vistats på HVB- hemmet länge nog för att kunna ha synpunkter. Det står i socialtjänstförordningen att IVO vid inspektion ska samtala med unga som själva samtycker till det.

Föreståndaren i fråga har slutat. Nuvarande föreståndare medger att händelsen har ägt rum.

­– Det är ingenting jag försvarar. Den tidigare föreståndaren var utbränd. Vi tycker det är bra att IVO gör tillsyner och vi jobbar på att utvecklas, säger föreståndaren till tidningen.

HVB-hemmet kritiseras även för att ha haft fler ungdomar inskrivna på en avdelning än vad det finns platser. Föreståndaren säger att det inte rör sig om någon egentlig överbeläggning.

– Det är en byggnad som vi inte har adressändrat, därför ser det ut som att det bor fler ungdomar i samma hus än det gör.

I övrigt anser hen att HVB-hemmet är en välfungerande verksamhet. Att unga som vistas där uttrycker kritik är enligt föreståndaren inte anmärkningsvärt, eftersom de ofta har placerats mot sin vilja.

Senast i januari måste HVB-hemmet redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna.