I Östhammars tätort kommer alla elever i årskurs 4 till 9 flyttas till den nya Frösåkersskolan. De mellanstadieelever som tidigare gått på Eds och Kristinelunds skolor ska alltså rymmas i den nya skolbyggnaden. Totalt kommer omkring 600 elever att undervisas på den nygamla skolan. Kvar från den gamla skolan är kulturskola, kök och matsal.

– Vi har också behållit den gamla skolans konturer och skolgårdens utformning, säger Lasse Karlsson, gatu- och fastighetschef i Östhammar kommun.

Skolan som väntas stå färdig hösten 2020 är allt annat än traditionsenlig. I den nya skolan kommer klassrum och skolkorridorer att ersättas av "visten", som skolans ledning väljer att benämna dem. Dessa visten är platser där eleverna ska kunna organisera sig efter såväl årskurs som ämne.

– Under ett och samma pass kan man arbeta omväxlande individuellt, i par samt i grupper och vistena kommer att medge detta, säger skolans rektor Håkan Blom.

Enligt skolledningen innebär omstruktureringen också en större tillgång till pedagoger för eleverna. Pedagogiken ska, enligt Håkan Blom, öka möjligheten till lärande och likvärdighet.

Den gamla skolan ska rivas under sommaren 2018 och bygget av den nya skolan inleds under hösten om allt går enligt planen.

Vad bygget kommer att kosta är inte fastställt än.

– Någon slutlig kalkyl för finns inte i nuläget, säger Lasse Karlsson.

Man har inte heller fått besked från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kring huruvida de skyddsrum som finns i fastigheten ska bevaras eller ej.