Det återstår ännu att se. Sjunnesson, som varit redaktör för Sverigedemokraternas webbtidning Samtiden och är bekant från olika invandrar- och islamfientliga sammanhang, har hyrt lokal i Stadsbiblioteket för ett föredrag. Mötet ingår alltså inte i någon planerad programverksamhet från Stadsbibliotekets sida. Ett liknande arrangemang på Göteborgs stadsbibliotek stoppades i juni, sedan biblioteksledningen funnit att det fanns risk för bråk.

Ansvariga för Stadsbiblioteket i Uppsala hänvisar till yttrandefriheten, som skäl för beslutet att hyra ut en lokal till Sjunnesson. Men skulle det bli fråga om kränkningar i samband med arrangemanget så kommer vi givetvis att agera, säger bibliotekschef Johanna Hansson.

Man kan undra hur det ska gå till om mötet redan pågår. Det finns gott om tid att ompröva uthyrningsbeslutet.

Oavsett hur det går är det dock viktigt att konstatera att biblioteksledningens argument om yttrandefrihet vilar på ett missförstånd. Yttrandefrihet innebär att var och en är tillförsäkrad rätten att uttala sina åsikter om vad som helst. Men av det följer inte att någon – vare sig det är fråga om en privatperson, ett företag eller en offentlig institution som ett bibliotek – är skyldig att ge utrymme för vem som helst som vill uttala en åsikt på just denna plats.

Den som har en stor tomt har ingen skyldighet att upplåta den för ett friluftsmöte. Den som har lokaler att hyra ut har rätt att tacka nej till en tänkbar hyresgäst. Biblioteket är inget privat företag utan en offentlig institution. Sådana ska givetvis behandla varje medborgare lika, utan diskriminering. Men det kan inte betyda att man måste ge klartecken till allt.

När det handlar om ett bibliotek så är den rimliga innebörden av principen om likabehandling att Sjunnessons bok ska kunna köpas in och finnas tillgänglig precis som böcker skrivna av andra personer. Men biblioteket har naturligtvis ändå rätt att säga nej till möten i sina lokaler som kan anses strida mot verksamhetens övergripande syfte. Sjunnessons yttrandefrihet påverkas inte av detta. Han är i sin fulla rätt att säga vad han vill på annat håll.

I Göteborg stoppades Sjunnessons möte. Men i veckan inleddes en ”föreläsningsserie” i Stockholm med både Sjunnesson och andra bekanta personer med samma inställning, från det så kallade Tryckfrihetssällskapet, som medverkande. Platsen är en lokal som ägs av Stockholms stad. Men Stockholms stad har ingen skyldighet att hyra ut till dessa ”tryckfrihetsvänner”. Och det är lätt att tänka sig indignationen om det i stället hade handlat om bekanta antisemiter eller förintelseförnekare.

Ingen ifrågasätter Sjunnessons yttrandefrihet. Men Stadsbiblioteket kan inte ha någon skyldighet att hyra ut lokaler för ett islamofobiskt möte.