Sällskapet Karl Filip av Vasa är en religiöst och politiskt obunden förening. I den här herrföreningen dricks det punsch, skålas för kungen och bevaras traditioner. Sällskapets namn kommer från prins Karl Filip, bror till Gustav II Adolf, som nästan blev vald till rysk tsar. Sällskapet ser honom som ett föredöme som genom sin lärare Johan Skytte har anknytning till Uppsala universitet.
- En naturlig del av vår verksamhet är att utöva och därmed bevara studenttraditioner som finns kring universitetet, menar Gustaf Almkvist, sällskapets kansler.

Detta sker exempelvis genom att de varje år deltar i forsränningen på sista april, alltid med ett historiskt tema. I år gestaltade de förlusten av Finland för 200 år sedan. De högtidlighåller Gustav II Adolfs dödsdag och vid vårpromoveringen står de, på uppdrag av universitetet, hedersvakt vid Slottet. Klädda och utrustade precis som studentbeväringen på 1800-talet.
- Sällskapet har ingen direkt uttalad ideologi, men vi värdesätter traditioner och vill bevara speciellt de som förknippas med studentlivet, berättar Gustaf Almkvist. Det centrala ligger i att det finns saker i vårt universitets och vårt lands historia som man kan dra lärdom av.

Medlemmarna träffas varje tisdag och kvällen inleds alltid med Kungssången och Konungens skål.
- Vi tycker om att träffas och samtala kring aktuella frågor och ämnen som rör våra olika akademiska inriktningar. Medlemmarna representerar alla olika fakulteter och det blir ett fint utbyte av tankar och åsikter, säger Gustaf Almkvist.

Några gånger under året ordnas det högtidsmiddagar och då klär sig herrarna i frack och sittningarna brukar bli långa.
- Vi består både av aktiva studenter och tidigare studenter som flyttat härifrån så det är roligt att komma samman på de stora middagarna, menar Gustaf Almkvist.