På onsdagens fullmäktige ska en het potatis upp på bordet: ny detaljplan för Södra Ar. Industriområdet ska utökas med fler verksamheter och i förslaget nämns kontor, lättare tillverkningsindustri och handel.

I första etappen, Gredelby 1:3, finns bland annat planer på en bensinmack. Kruxet är att det där i dag ligger ett falurött gammalt torp med vita knutar, inklämt mellan industriområdet Ar och Gredelbyleden.

Skräddarbo är en välbevarad torpstuga som byggdes i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet och hörde till byn Brunnby.

Artikelbild

| Första gången Skräddarbo omnämns i husförhörslängderna är 1811. Då låg det i byn Brunnby, det som idag kallas Södra Ar.

– Som gammalt torp har det höga kulturhistoriska värden, säger Sverker Larsson, byggnadsantikvarie på Upplandsmuseet, som har gjort en utredning av torpet.

Det har kvar mycket av sin ursprungliga karaktär, men präglas också av en typ av standardhöjning som var vanlig under 1800-talets senare del. Även denna "årsring" utgör ett högt kulturhistoriskt värde.

En timrad stuga går att flytta, men en stor del av värdet består i att det står på sin ursprungliga plats, enligt Sverker Larsson.

– Vi är inte positiva till att flytta på torpet, men det är bättre att flytta än att riva, säger han.

Länsstyrelsen har rekommenderat ett rivningsförbud, men det nämns inte i förslaget till detaljplan som kommunfullmäktige ska besluta om på onsdag, 13 februari. När ärendet var uppe tidigare i kommunstyrelsen var Liberalerna emot att godkänna detaljplanen.

– Vi vill att länsstyrelsens yttrande ska finnas med i detaljplanen. Som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar att säkerställa att byggnader av kulturhistoriskt värde får finnas kvar. Enligt Boverket är det vanligt att det inte efterlevs i bostadsbyggandet, säger Anna Koskela-Lundén (L).

Hon hoppas nu att fullmäktige gör ett omtag i frågan.

– Samtidigt är det viktigt att få fart på byggplanerna. Därför behöver dessa frågor finnas i fokus initialt så att det inte blir fördröjningar.

Inte heller Miljöpartiet ville godkänna detaljplanen på grund av att länsstyrelsens rekommendation inte nämns, men även för att planen är överklagad.

– Jag kände att jag inte fått svar på alla frågor. Ärendet var överklagat redan i november, men den informationen fick inte vi under föredragningen i kommunstyrelsen, säger Rolf Samuelsson (MP).

Kommunen är mån om att hitta en ny lämplig plats för torpet och letar redan efter tänkbara placeringar vid en flytt, enligt planhandläggare Sara Andersson.