Långt ifrån alla kommer till biblioteket för att låna böcker numera. Många använder datorn, sitter och pluggar eller väntar på bussen här.

– Det är inte som förr att man går hit för att låna böcker och sedan går hem, säger Gunnel Stjernvall, bibliotekschef på Knivsta bibliotek som fyller 90 år.

Hon ser biblioteket som en mötesplats och en av de sista lokalerna som inte kräver att man konsumerar.

I maj fick biblioteket 50 000 kronor av kommunstyrelsen för att genomföra jubileumsaktiviteter. Tillskottet gör att de kan arrangera en stor familjefest 20 oktober utan att dra ner på det vanliga programmet.

– 50 000 kronor är mycket pengar för oss som har stampat på samma budget i många år, säger Gunnel Stjernvall.

Firandet inleddes en fredag i mars med tal och mingel, musik och föreläsning i biblioteket. Senare anordnades ett författarmöte mellan Knivstas äldsta och yngsta författare, Carl-Göran Ekerwald och Amanda Rudelius.

– Det var välbesökt. Det är mysigt att det händer något roligt, säger Gunnel Stjernvall.

I sommar har biblioteket något de kallar "Boktipsarna". Barn mellan 6 och 16 år som läser minst fem böcker och skriver recensioner senast 20 augusti får välja något från en bokvagn, böcker inköpta speciellt för ändamålet.

– Vi gillar läsfrämjande, säger Gunnel Stjernvall.

Inför jubileet gjorde bibliotekarien Gunnel Furuland en utställning om bibliotekets nio årtionden. Historien börjar 1928 när IOGT-logen Viljan 4845 inrättade ett biblioteksrum i sitt ordenshus. Den som skötte utlåningen var snickare och hette Sven Pettersson.

Efter kommunreformen 1952 då socknar slogs samman, inrättades filialer i Fredrikslunds skola, Lagga, Vassunda och Östuna.

När Knivsta lämnade Stockholms län 1971 och blev en del av Uppsala kommun och län, låg biblioteket i en källare vid Särsta torg. Därefter flyttade det till Forsbyvägen. På 70-talet hade biblioteket blivit modernare, med musiklyssning, studierum, sagostunder och en programverksamhet.

När Gunnel Furuland anställdes låg Knivsta bibliotek i den ombyggda Ica-butiken på Gredelbyvägen, specialritat av möbelformgivaren och inredningsarkitekten Åke Axelsson i slutet av 90-talet. Den miljön var logistiskt genomtänkt, men efter ett politiskt beslut flyttades biblioteket till det nya kommunhuset 2012.

– Det var en sorgeprocess att flytta, men det blev bra, säger Gunnel Furuland.