Knivsta kommuns nya idrotts- och kulturanläggning som byggs nära järnvägen söder om tågstationen får det formella namnet ”Knivsta Centrum för idrott och kultur”. Beslutet har tagits av Samhällsutvecklingsnämnden.

Samtidigt bestämde nämnden att den väg som kommer sträcka sig från korsningen Centralvägen/Knivstavägen fram till den nya anläggningen ska heta Parkvägen. Namnet hänvisar till den historiska markanvändningen som var park till Särsta gård. (UNT)