Under fredagen meddelade Region Uppsala att man avbryter upphandlingen av hyreskontrakt för två vårdcentraler. En i södra Uppsala och en i Knivsta. Bakgrunden är att man har fått in för få anbud för att kunna gå vidare.

– Vi måste också vara aktsamma med skattebetalarnas pengar. Att upphandla när det bara finns en anbudsgivare, det vill säga utan konkurrens, är inte bra, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen i ett pressmeddelande.

Nu vill Region Uppsala närmare undersöka om det går att samlokalisera vårdcentralen i Knivsta med andra verksamheter. Man har därför inlett samtal med Knivsta kommun för att hitta andra lösningar. Den flytt som tidigare har varit planerad kommer att försenas. Region Uppsala säger dock att man ser över vad som kan göras för att förbättra miljön i de nuvarande lokalerna.

Kristdemokraterna och Alliansen välkomnar beslutet att avbryta upphandlingarna och menar att Praktikertjänst som öppnar i Ultuna tillgodoser behovet av primärvård i södra Uppsala.

– Vi har tidigare krävt att Region Uppsala ska avbryta sin egen upphandling av vårdcentrallokaler i samma område och lägga sina resurser där behoven är större. Det är bra S och MP nu gått med på detta, kommenterar Anna-Karin Klomp (KD) vice ordf i vårdstyrelsen i ett pressmeddelande.