När man pratar om biodling tänker de flesta på rader av små hus med bisamhällen, heltäckande skyddsutrustning och specialkunskap. Men faktum är att du kan vara en begynnande biodlare utan att veta om det och med enkla medel göra en stor insats för bina.

Efter att ha ägnat sig åt honungsbin under ett helt yrkesliv fick Ingemar Fries en ny idé när han gick i pension. Han bestämde sig för att utforska vilka bin som fanns på hemmaplan i hans och hustruns trädgård och fann inte mindre än 40 olika arter att dokumentera med kameran. Här fanns ängscitronbi, äppelsandbi, blåklocksbi och hushumla för att nämna ett fåtal.

Sveriges vilda bin behöver vår hjälp och vi behöver dem. I sin bok visar Ingemar Fries ett scenario hur en svensk frukost skulle kunna se ut om bina inte fanns. Smörgås utan marmelad, ingen god musli i yoghurten. Det kanske vi skulle klara oss utan, men vem skulle överleva en dag utan en kopp kaffe eller te?

Artikelbild

| Skydd och näring. Blodnävan ger både skydd och näring till pollinerande insekter. Blommor med färger som gul, vit, lila och blå lockar bina till sig extra lätt.

–De flesta arter på vår jord som lever av frukter, bär eller frön är beroende av pollinerande insekter. Likaså är nötkreatur helt eller delvis beroende av foder som pollineras av insekter. Hela vårt ekosystem skulle se annorlunda ut om inte samspelet mellan pollinerande insekter och blommande växter fungerade, säger Ingemar Fries.

Man har uppskattat att en tredjedel av våra livsmedel är beroende direkt eller indirekt av pollinerande insekter och bina  är överlägsna uppgiften.

Ingemar Fries bor med sin fru Susanne Loheman på Underberga strax utanför Knivsta i växtzon 3. Medan han har varit biodlare i 45 år och jobbat med forskning kring honungsbin vid SLU i 35 år, har hon som hobby sett till att trädgården blomstrat i tre decennier.

–En trädgård med enbart rosor ger inte bina tillräcklig näring men växter som innehåller både pollen och nektar är fullgod mat. Vårlök, sälg, blodnäva, stjärnflocka, blåklocka och rödklint är växter som gynnar bina. Att inte klippa gräsmattan alltför tidigt eller elda dikeskanter är också tips, säger Susanne Loheman.

Artikelbild

| Insektshotell. Hjälper bina att inte frysa ihjäl. Varje hål bör vara 3-12 millimeter i håldiametern och minst 5 centimeter djupt. I dessa hål lägger honbiet cirka 6-15 ägg tidigt på våren och täpper igen.

För att underlätta livet för de små viktiga insekterna i sin egen trädgård krävs inga bikupor eller skyddsutrustning.

–Man kan hjälpa dem med mat och husrum ändå. Maten får de genom en variationsrik och blommande trädgård. Insektshotell kan man lätt bygga själv eller köpa i trädgårdshandeln. Risken att bli stucken av de vilda biarterna är obefintlig om man inte direkt håller fast en hona. Där skiljer de sig mot honungsbina. Hälften av vildbina lever under marken, så att ha jord med hög andel sand på något ställe i trädgården gynnar dem också, säger Ingemar Fries.

Artikelbild

| Gör det själv. -Med bambustänger i längder 20-30 centimeter som man binder ihop med buntband, får man ett stabilt bihotell som man kan fästa på vägg eller påle. Gör gärna ett valfritt enkelt tak för att skydda mot regn, säger Ingemar Fries.

Boken ”Blommor och bin” är rikt illustrerad med fotografier av författaren och ger både kunskap och förståelse för vårt eget ansvar och hur vi med lätta medel själva kan bli odlare av vilda bin.

Läs mer på www.blommorochbin.net