På onsdagen 11 juli körde Olle Linder milen hemifrån Åsbergby gård till kommunens mark mellan Ar och E4 och slog gräs. Senare på dagen var gräset inpackat i ensilagebollar.

– Det ska sparas till vintern. Det räcker i mellan en och två veckor, säger han.

Olle Linder är en av två lantbrukare i Knivsta som fått slå gräs på kommunens mark.

Artikelbild

| Olle Linder låter nu sina djur beta på vall där han brukar slå gräs till vintern.

Josefin Edling, park- och naturchef i Knivsta, säger att kommunförvaltningen inte fått något uppdrag att hjälpa enskilda lantbrukare. Ändå upplät de ett par gräsbevuxna ytor som inte är utarrenderade och som betraktas som exploateringsmark.

– Jag tror vi har fördelat ut det vi har nu, säger hon.

Två lantbrukare har fått den här hjälpen.

– Många har ringt och frågat om kommunen har mark att skörda av. Den som ringt först har fått slå. Vi har inte bedömt störst behov, säger Josefin Edling.

På sin kravmärkta gård öster om tätorten har Olle Linder ungefär 180 nötkreatur och ett gäng grisar. En av avelstjurarna står ensam i en hage och äter färska blad från några kvistar. Hagarna är torra och gräset nerbetat.

– Jag har öppnat till vallar där jag brukar ta en andra skörd som jag skulle ta in till vintern. Det är inget regn i sikte, säger Olle Linder.

Så här illa har det aldrig varit under de 30 år han brukat gården.

– Det ligger långt bortanför vad jag varit med om. Jag har aldrig förut funderat på att behöva slakta delar av besättningen, men jag kan inte tänka mig annat nu.

Han verkar ändå ta det med jämnmod. Det blir bra år och dåliga år, konstaterar han.

– De bra åren jämnar ut de dåliga och jag har en stabil ekonomi och klarar mig.