Ett 20-tal personer kom till mötet, några från partidistriktet och partiet lokalt, men också ett antal äldre som tog chansen att göra sina röster hörda.

– Vi vill skaffa kunskap om vilka behov seniorer i Knivsta har och hur de upplever att den samhällsservice som finns fungerar, säger Marianne Pihl, senior och Knivstabo sedan 15 år, tidigare aktiv centerpolitiker och en av dem som bjöd in till mötet.

- Med seniornätverk inte bara i Knivsta utan i alla länets kommuner kan vi få en bild av vad som behöver åtgärdas och vad som engagerar seniorer, säger Marianne Pihl.

Knivsta är en kommun i stark tillväxt och många som flyttar in är familjer med barn. Om det fått till följd att resurser fördelas på ett sätt som missgynnar äldre kommenterar inte Marianne Pihl:

– Den känsla jag har är att det fungerar bra för seniorer i Knivsta nu, men i framtiden kan fler boenden för äldre komma att behövas, och redan kan ensamheten vara svår för äldre som blivit änkor eller änklingar, säger Marianne Pihl.

Behov av olika former av boenden för äldre, tillgång till frisk- och hälsovård och lokaler för aktiviteter av olika slag var några av punkter som kom upp på mötet. Konkret föreslogs också en förändring av färdtjänsten så att den når över kommungränser som en länsfärdtjänst. Ett tidigare känt krav att utjämna skillnaden mellan pensionärsskatt och jobbskatteavdrag togs också upp.

Seniornätverken är tänkta att finnas i alla kommuner, och nästa kommunträff blir i Håbo 12 mars.