En grupp blöta gårdshundar springer i kapp Ulla Larsson och Fredrik Johansson som driver Åby gård. Regnet förvandlar marken under deras stövlar och tassar till lera, men de omgivande fälten kring ladorna är åter gröna efter sommarens torka.

– Temperaturen var visserligen lägre förra året, men vi hade torka även då. Normalt lagrar man foder så man har en buffert, men på grund av fjolårets torka hade vi inget extra inför denna sommar, säger Ulla Larsson och klappar en av deras hundar.

Förutsättningarna för Åby gård och många andra djuruppfödare var därför dåliga redan innan sommaren. Sommarbetet blev begränsat på grund av torkan och liksom många andra djuruppfödare fick de börja utfodra djuren med årets skörd, redan under sommaren.

Artikelbild

De berättar att de behöver 1 300 balar inför vintern men att de i nuläget endast har cirka 600 stycken och ska snart avsluta årets sista skörd.

– Vi kallar skörden för den tredje, men det är missvisande då det inte blev någon andra skörd i år, säger Ulla Larsson.

I och med att torkan drabbade stora delar av både Sverige och Europa har det varit extra svårt att finna foder på annat håll.

– Normala år kan de som har det dåligt ställt köpa foder av någon annan, men i år har nästan alla brist på foder. Spannmål har blivit dubbelt så dyrt. Och köper man kostsamt foder blir det inget över i kassan, säger Fredrik Johansson.

Artikelbild

| Trots att paret har gott om egna betesmarker för djuren så har sommarens torka slagit hårt mot verksamheten.

De är noga med att påpeka att de har det gott ställt jämfört med många andra. På Åby gårds gårdsbutik säljer paret kött från nöt, gris och lamm. Köttets kvalité och smak påverkas inte nämnvärt av att djuren nu får klara sig med en främst halmbaserad kost, menar de.

– Värre är det för exempelvis mjölkproducenterna. När korna får sämre foder så minskar mjölkproduktionen direkt. Våra tjurar går till slakt efter ett och ett halvt år så de hinner inte ta någon skada av bristen på grovfoder, säger Ulla Larsson.

Artikelbild

| Ungtjurarna utfodras med halm i brist på bättre foder.

De såg även till att köpa in stora mänger halm redan innan midsommar vilket deras djur nu kan leva på.

Till skillnad från majoriteten av kommunerna i Uppsala län har Knivsta kommun inte gått ut med att de ska arbeta för att en större andel svenskt kött ska köpas in av sin matleverantör under hösten. Och regeringens ekonomiska stöd på 1,2 miljarder kronor som ska delas ut innan årets slut ger de inte mycket för.

Artikelbild

| 1 300 balar behöver Åby gård till vintern. De har dock bara 600. Halm får i stor utsträckning ersätta grovfoder.

– Det är väl trevligt, men det räcker bara till foder i en vecka, säger Fredrik Johansson.