I augusti invigs den nya cykel- och gångvägen mellan Knivsta och Vassunda. Om det blir en fortsättning till Flottsund beror på vad regionala utvecklingsnämnden beslutar i september.

– Det är nu eller aldrig känns det som, säger Martin Gunnarsson, trafikplanerare på Knivsta kommun.

Läget har ljusnat tack vare en ny länstransportplan som Region Uppsala fastställde i juni. Den gör det möjligt att söka delfinansiering för projekt som inte är högt prioriterade. Då skjuter regionen till 40 procent och kommunen betalar resten. För Knivsta kommuns del rör det sig om en kostnad på cirka 27 miljoner kronor. En meter cykelväg kostar i dag cirka 4 000 kronor att bygga, en fördubbling på sex år.

– Det blir bara dyrare om vi väntar, säger Martin Gunnarsson.

Pengar finns avsatta sedan tidigare, men Knivsta kommun har inte fått bygga själva eftersom 255:an är en länsväg ägd av Trafikverket. Det kräver att Region Uppsala uppdrar till Trafikverket att göra en vägplan, vilket tar resurser från andra projekt. Därför sa de nej förut.

– Men det är förhoppningsvis historia nu, säger Martin Gunnarsson.

Kommunen har laddat med argument. Ett är att cykelvägen har stora effekter för hela regionen, eftersom den kopplar ihop Uppsala och Stockholm. Ett annat argument är att den skulle ge även invånarna i södra Uppsala bättre tillgång till bland annat naturreservat och lokala livsmedelsproducenter.

Ylva Dahlström har kämpat för detta ända sedan hon år 2000 startade den politiskt obundna ideella föreningen "Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255 Uppsala–Vassunda". Föreningen har hela tiden haft ett brett stöd från boende längs 255:an, byalag, Upplandsstiftelsen, Visit Knivsta och en rad sponsorer. En förstudie har tagits fram och 4 000 namnunderskrifter samlats in.

– En cykel- och gångväg är inte bara till för medelålders starka och snabba cyklister på väg till och från jobbet. Den ska vara en "hälsans väg" för alla och en trygg väg till olika verksamheter, säger Ylva Dahlström.

Kommunalråd Klas Bergström (M) sitter i den regionala utvecklingsnämnden och var med när den nya länstransportplanen antogs.

– Nu vidtar en ny process där vi ansöker om medel. Jag är tuktad av systemet och vet att det tar många år från beslut till verkstad, säger han.

Region Uppsala bestämmer och Trafikverket genomför. En cykel- och gångväg Flottsund–Vassunda kan vara verklighet tidigast år 2022.