I kommunens redovisning för 2017 bokfördes 35 miljoner kronor för försäljningen av Virkesladan, pengar som fortfarande inte betalats. 2018 beslutade kommunfullmäktige en budget med en ännu större intäkt för markförsäljning som inte genomförts, 63 miljoner kronor.

– Det grundades i intäkter för detaljplanen för centrala Ängby. Då såg det ut som om vi skulle kunna skriva avtal med flera aktörer som tillsammans skulle generera stora intäkter när detaljplanen vunnit laga kraft. Men eftersom detaljplanen har överklagats har kommunen inte fått in några pengar alls, säger Dan-Erik Pettersson, ekonomichef på Knivsta kommun.

På sin webbsida reser nätverket "Obs Knivsta" frågetecken kring försäljningen av kvarteret Virkesladan, bland annat att en ekonomisk förening utan egna tillgångar köpt fastigheten: Torget Knivsta Rosendal Ekonomisk förening. UNT bad kommunens exploateringschef Anders Carlquist om en förklaring.

– Det är en ekonomisk förening helägd av Rosendal fastigheter. Jag uppfattar det som standard att man lägger upp det aktuella köpeobjektet i ett eget bolag, säger han.

En annan fråga gäller Rosendal fastigheters ekonomi. Enligt "Obs Knivsta" redovisar de 67 miljoner kronor i eget kapital och 250 miljoner i skulder i sitt bokslut för 2017.

– Det känner jag inte till, jag har inte kollat upp det senaste bokslutet. Men vi tog en kreditupplysning i samband med att vi började den här historien och det kom ingen avrådan då, säger Anders Carlquist.

Räknar ni fortfarande med att affären ska gå i lås?

– Bostadsmarknaden är väldigt ansträngd i Sverige, det är ingen överraskning att det går trögt, men vi räknar med att det kommer att bli av. De har signalerat byggstart någon gång under vintern, svarar Anders Carlquist.

Först när det finns ett färdigt bygglov erläggs köpeskillingen.

– Vi riskerar inget. Vi har inte överlämnat någon egendom utan att få betalt. Men vi vill ju att affären ska genomföras.

Den senaste ekonomiska prognosen för 2018 pekar på ett underskott på 39,9 miljoner kronor.

– I februari 2019 vet vi resultatet för 2018, säger Dan-Erik Pettersson.

När en kommun gör ekonomiskt underskott måste det återställas inom tre år enligt kommunallagen, i Knivstas fall senast vid utgången av 2021.

Hur ska det gå till?

– Sannolikt får vi intäkter för Virkesladan i framtiden. En annan möjlighet är intäkter för centrala Ängby. I övrigt behöver vi fortsätta arbetet med att se över kommunens kostnader. Det kommer att bli tufft, svarar Dan-Erik Pettersson.

Läs även "Kommunen har fått ett hack i budgeten" UNT 20/10 2018