– Vi blev mycket glada och lättade över det positiva beskedet, vi tog det verkligen inte för givet, säger Amelie Berger, ansvarig för projektet.

Det ekonomiska stödet till Alsike prästgård avser nytt material och en fast inredning till ett växthus. Dessutom kommer ett nytt kyl- och packrum finansieras. Företagsstödet gäller retroaktivt från 2016 till och med 2020. Upp till 40 procent av kostnaderna blir ekonomiskt täckta och delar av stödet finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

– Med egna medel började vi sommaren 2016 med ganska omfattande mark - och grundarbeten för att bygga upp ett växthus som köpts begagnat. Företagsstödet gör det nu möjligt att färdigställa det inuti. Med ett nytt värmesystem kan odlingssäsongen förlängas under vår och höst. Ytterligare investeringar kommer att ske under året, säger Amelie Berger.

Syftet med investeringen och företagsstödet är att etablera och bedriva en trädgårdsnäring, samt kursverksamhet. I växthuset ska bland annat KRAV-certifierade tomater och småbladssallad planteras.

– Det finns ett uttalat behov av lokalt producerade grönsaker inte minst ekologiska. I samarbete med Alsike Trädgård som sedan många år bedrivit KRAV-certifierad frilandsodling på Alsike Prästgård kan vi med detta projekt utveckla trädgårdsnäringen och genom kursverksamhet mm göra den tillgänglig för konsumenter, odlare och andra intressenter. För gården blir det ett välkommet komplement till övrig verksamhet, säger Amelie Berger.