Arkitekten Kerstin Kärnekull är aktiv som webbredaktör i föreningen Kollektivhus NU och bor själv i ett kollektivhus för andra halvan av livet. Hon menar att kollektiva seniorboenden är på uppåtgående.

– Det här är ingenting som bara pågår i Knivsta utan det är en trend i hela den grånande västvärlden, säger Kerstin Kärnekull.

I kollektiva seniorhem ansvarar de boende gemensamt för skötsel och aktiviteter. Enligt Kerstin Kärnekull finns det flera fördelar med att bo i kollektiva boenden.

– Många lockas av att bo i sin egen lägenhet, men med tillgång till gemenskapen. Du har alltid människor omkring dig och rör dig i gemensamma lokaler och får inspiration på ett helt nytt sätt.

Men fördelarna tar inte slut där.

– Vi brukar skämta om att vi i kollektiva boenden lever 10 år längre än andra, även om vi inte har några belägg för det. Det finns ju dock forskning som visar på hur oerhört viktigt det är att möta andra människor och ensamhet är ett stort problem i Sverige i dag, särskilt bland äldre, säger Kerstin Kärnekull.

Alsike Fastighets AB, som ägs av Knivsta kommun, anordnar informationsträffen med Kerstin Kärnekull i mars. Bolaget är med och planerar en ny stadsdel i Alsike, där man nu utforskar möjligheterna med kollektiva boendeformer, bland annat för seniorer.

– Vi har en intention att stötta och gynna den typen av boende. Det är många som är intresserade av kollektiva seniorboenden, inte minst kvinnor, säger Jan Rydén, ansvarig för gestaltning och forskning på Alsike Fastighets AB.

Kerstin Kärnekull håller med om att intresset bland äldre är stort.

– Många har börjat fundera på hur de kan bo bra under en ganska lång del av sitt liv, eftersom tiden från att man går i pension till att man dör blir allt längre.

Kerstin Kärnekull menar också att kollektiva boenden möjliggör generationsöverskridande kontakter.

– I kollektivhuset Färdknäppen på Södermalm, där jag bor sedan 25 år, har vi människor i åldrarna 53 till 93. Jag tror att det finns mycket att lära genom att bo med människor i varierande åldrar.

Enligt Kerstin Kärnekull hjälper alla till enligt egen förmåga. Stöd till dem som behöver, särskilt de som är lite äldre, är heller inget problem.

– Alla har ju rätt till kommunal hemtjänst. Det vi gör tillsammans är det som kommunen aldrig kan bidra med, framför allt tillgången till gemenskap, säger Kerstin Kärnekull.