De 17 stycken asylsökande gymnasieelever som fyllt 18 år eller fått sin ålder uppskriven och därför förlorat sin plats på kommunens boende har alla kunnat stanna och fortsätta sin utbildning tack vare Knivstaföreningen 18+.

– Många bor i de vänfamiljer de fått i ett projekt vi tidigare haft med Rädda Barnen, säger Eva Appelgren som är engagerad i föreningen.

Tillsammans med sin man erbjuder Eva Appelgren idag plats åt två av eleverna.

– Det är fantastiska killar, säger hon.

Nu letar föreningen 18+ efter fler hem, då de vet att ytterligare några elever kommer hinna bli myndiga under våren. Exakt hur många vet de inte, men redan nästa vecka kommer det att finnas behov.

– Det har varit ett jättesvårt arbete att planera eftersom vi på grund av sekretess inte kan få reda på hur många det finns.

Ytterligare en parameter påverkar antalet: åldersbedömningarna, som föreningen inte vet när de sker eller vilka resultat de får.

– Åldersuppskrivningar sker med väldigt kort varsel, och sedan förväntas de unga flytta direkt, säger Eva Appelgren.

Åtagandet för familjehemmen slutar i juni 2018, som är slutdatum för det statliga stöd som ska möjliggöra för unga asylsökande att gå klart gymnasiet i den kommun de bor i.

Vad händer sedan?

– Vi vet inte. Antagligen tänkte de att alla asylbeslut skulle vara färdiga då, men det är svårt att tro, säger Eva Appelgren.