I förslaget till beslutet står det att kommunstyrelsen vill finansiera webbplatsen med 750 000 kronor från investeringsmedel avsatta för webbutveckling. Pengarna ska gå till att bygga webbplatsen i ett så kallat moln, där en extern leverantör tar ansvar för kontinuerlig utveckling utifrån krav och lagstiftning. Det ska enligt förslaget göra att kommunens webbredaktörer kan fokusera på innehållet i stället för själva tekniken.

Utöver det vill kommunstyrelsen även tillsätta en projektledare för ytterligare 400 000 kronor under 2019. Pengarna föreslås tas ur kommunstyrelsens prioriterade medel för det kommande året.