I mitten av juli fick Knivsta kommun kännedom om att NCC, som äger tomten i hörnet av Staffansvägen och Centralvägen, mitt i Knivsta, hade hittat så kallade alifatiska kolväten och aromatiska kolväten i halter som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för markanvändning. Provtagningarna gjorde byggbolaget efter krav från kommunen.

Enligt en av miljöskyddsinspektörerna, Peter Sydstrand, är det olika oljor som har hittats.
– Det är inget allvarligt, utan handlar om sådant som bensin och diesel. Dessa innehåller alifater och aromater som kan vara cancerogena, därför tar man bort sådana ämnen ur marken innan man bygger något nytt.

NCC kommer att schakta ur den förorenade jorden och köra den till Högbytorps sopstation där föroreningarna tas om hand.

Var kommer oljorna ifrån?
– Det är svårt att säga. Marken ligger så centralt och har antagligen använts till mer än vad vi känner till. Det enda jag vet är att det har legat en cykelverkstad på platsen och kanske en färgaffär, men föroreningarna kan ha kommit från andra håll också, säger Peter Sydstrand.

Byggstarten för det nya kommunhuset var planerad till början av september, men eftersom ärendet nu är överklagat är det osäkert hur det går med planerna.
– Det kan dröja en vecka eller så får vi vänta till efter valet. Just nu kan jag inte ge något besked alls om när vi kan sätta i gång, säger Jan Melbius på NCC.