Sedan 2014 har antalet trafikolyckor med vildsvin ökat med i snitt 33 procent om året i Knivsta kommun. Förra året anmäldes 31 stycken, vilket är rekord. Hittills i år är siffran 25 och lär stiga. Nu är den värsta årstiden. Många djur är i rörelse i sökandet efter föda, samtidigt är det mörkt när många är ute och kör på vägarna.

– Den här tiden på året är åkrarna plöjda, vilket leder till att djur söker sin föda på nya områden och rör sig längre sträckor. Då ökar risken att de blir påkörda i trafiken, förklarar Peter Berglund, länsansvarig jägare på Nationella Viltolycksrådet.

Bilar som krockar med vildsvin brukar få omfattande skador.

– Om du kör på ett mellanstort vildsvin i 50 km/tim blir det oftast bärgningsbilen som kör hem dig. Men det brukar sällan uppstå några allvarligare personskador, om du inte får panik och kör ner i diket, säger Peter Berglund.

Vildsvin har funnits länge i Husby-Långhundra, Lagga och andra orter öster om E4. Där är stammarna stora. Nu rapporteras även allt fler trafikolyckor med vildsvin på västra sidan av motorvägen. Knivsta kommun och det kommunala bolaget Alsike fastighets AB äger tillsammans cirka 522 hektar skog och naturmark där, det mesta i direkt anslutning till tätorterna Alsike och Knivsta. Sedan 2014 får jakt bara ske där på kommunens initiativ, i samråd med viltvårdarna.

– Men det är inte på grund av att Knivsta kommun inte längre arrenderar ut sina små ytor till jaktlag som vildsvinen ökar i antal, säger Josefin Edling, park- och naturchef.

Kommunen får bedriva skyddsjakt på vildsvin, men vildsvinsjakt är svårt. Djuren är många, skygga, smarta och rör sig ute på natten.

– Vi har ännu inte kommit på någon bra lösning som inte är farlig för människor men ändå effektiv, säger Josefin Edling.

Conny Rosenlund är kommunjägare i Knivsta och gör eftersök på uppdrag av polisen, ibland tre gånger samma kväll så här års. Ofta känner han sig rädd – inte för djuren, utan för bilister som kör alldeles för fort förbi, trots att han har reflexväst, varningstält och blinkande varningsljus.

– Speciellt på 77:an, där går det fort. Ibland är det riktigt nära. Det är verkligen ett av de största problemen, säger han.

För några år sedan omkom en kvinnlig viltjägare i Jönköping när hon blev påkörd av en bilist under ett eftersök.

Om olyckan är framme ska man ringa 112 och markera olycksplatsen på något sätt. Enligt Peter Berglund på Nationella Viltolycksrådet i Uppsala län är viltolyckorna många fler än statistiken visar. Många anmäler inte, vilket är olagligt och straffbart enligt Jaktlagen och Jaktförordningen.

– Det är ett oerhört lidande för det vilt som springer iväg skadat. Inte sällan dyker dessa skadade djur upp i villaträdgårdar där födan många gånger är lättillgänglig, säger Peter Berglund.

Läs även:Stor oro för vildsvinsflock i Knivsta

Läs även: Vildsvinen har inte bosatt sig