Kommunfullmäktige i Knivsta har bifallit en motion inlämnad av Gunnar Larsson (SD). Bifallet innebär att förutsättningarna för att dela ut gratis halkskydd till kommuninvånare som är 65 år eller äldre ska utredas. Därefter ska frågan åter tas upp i fullmäktige.

Utredningen som vård- och omsorgskontoret gjort med anledning av motionen resulterade i ett förslag att avslå den. Förslaget motiverades med kommunens ekonomiska situation. Kostnaden om 1500 Knivstabor skulle få halkskydd beräknas till 180 000 kronor. Bokslutsprognosen i juli visade ett underskott på 16 miljoner kronor.