När nya kommunfullmäktige sammanträder i oktober ska ett nytt presidium utses, det vill säga ordförande samt förste och andre vice ordförande.

– Förhoppningsvis kan en ny kommunstyrelseordförande utses då också. Det är viktigt att få en ny ordförande eftersom budgeten ska tas på fullmäktige i november, säger Kenneth Gunnar (KNU), avgående fullmäktigeordförande.

I oktober är också tanken att en valberedning ska sammankallas, med uppgift att föreslå sammansättningen i nämnder och kommunstyrelse. Kenneth Gunnar konstaterar att Sverigedemokraterna med sina fyra mandat nu kommer att ta plats i alla nämnder och styrelser.

Och eftersom det bara skiljer ett mandat mellan alliansen (M, C, KD och L) och oppositionskvartetten (S, KNU, MP och V), får SD en vågmästarroll, om inte nya samarbeten inleds.

– Båda partiblocken försöker fria över staketet nu. Det krävs av partierna att de lägger undan prestigen och får ett styre som fungerar. Det är ingen skillnad från riksnivån, säger Kenneth Gunnar.

Kommunfullmäktige byts ut 24 oktober. Nämnderna byts ut vid årsskiftet.