– Lagstiftaren har gjort det möjligt att inte längre annonsera i lokaltidningen, och jag har nog inte uppfattat det som en stor förlust att inte längre annonsera där, säger Klas Bergström.

I stället för annons i lokaltidningen hänvisas Knivstaborna till ”kungörelsen på den officiella anslagstavlan på kommunens webbplats”.

Han tror inte att utebliven annonsering i lokaltidningen gör att medborgare riskerar missa information om fullmäktige eller att det skulle vara ett stort demokratiskt problem att upphöra med annonsering i lokaltidningen:

– Allt fler, oberoende av ålder, har tillgång till internet, och digitaliseringen går allt fortare. Vi kan se hur fort övergången från kontanter till olika digitala betalformer har gått, säger Klas Bergström.

Roger Berglund, ansvarig utgivare för Knivstabygden, kommenterar:

– Om kommunen tror på lokal demokrati och debatt borde man förstå värdet av lokala journalister som skriver om, och granskar, politik och allt annat som pågår i Knivsta. Kommunens beslut bidrar till att minska möjligheterna att bedriva lokaljournalistik.

Enligt Klas Bergström finns en anslagstavla vid kontaktcenter i kommunhuset där handlingar kan läsas, publika datorer användas och hjälp att använda dem att få. Enligt kontaktcenter anslås inte längre kallelser och protokoll i pappersform. I foajén finns en dator där kommunens startsida alltid är öppen och den som behöver hjälp kan få det via receptionist och dator i receptionen. Den offentliga datorn är tillgänglig när kommunhuset är öppet.