280 hektar motsvarar ungefär 373 fotbollsplaner.

– Vi köper mark längs motorvägar där det är intressant med logistik, säger Jan Persson, Kilenkryssets vd och ägare.

Knivsta är extra intressant för dem eftersom kommunen växer i befolkning och ligger så nära Uppsala och Arlanda. Dessutom har lokalpolitikerna varit välkomnande.

– De vill ha arbetstillfällen där folk bor. Jag tycker att de har rätt inställning. Det är betalat och klart och nu söker vi lagfart, säger Jan Persson.

När tror du att ni kan börja bygga?

– Om mellan ett och tio år. I Håbo tog det sju år. När allt var färdigt hittade någon två salamandrar och det fördröjde ett bygge för tusen anställda.

Kilenkrysset är en privatägd företagsgrupp med ett 100-tal bolag som bedriver byggverksamhet och fastighetsförvaltning med säte i Strängnäs. De har byggt industrifastigheter i 16 kommuner, främst för lager, kontor och logistik.

– Sådana företag vill ligga längs motorvägen för att synas och ofta har de tung trafik och vill inte köra på småvägar, säger Jan Persson.

Området ligger vid Brunnby trafikplats, öster om E4 i anslutning till väg 77. Brunnbybadet ingår, vilket kommunen ska fortsätta att hyra.

Thor Övrelid (M), ordförande i samhällsutvecklingsnämnden, är positiv till all näringslivsutveckling i Knivsta. Om detta projekt kan han dock inte säga så mycket än.

– Kontakten har precis påbörjats. I vilken form eller hur stort det blir vet vi inte än. De får presentera sina idéer. Innan de kan få bygglov krävs en detaljplaneprocess som tar tid.