I somras bekämpade Knivstabon Niklas Björkegren bränder i Sala, Trängslet och Sveg. Nu får han hemvärnets bronsplakett för sina insatser.

– Det känns otroligt hedrande, säger 24-åringen, som är stabsassistent i Hemvärnet i Uppsala län.

I Sveg var han samordningsansvarig för de polska brandmännen och ordnade mat- och elförsörjning, arbetshandskar och annat praktiskt. Han höll också kontakt med kommunen och krisstaben. En sak han lärde sig var behovet av samverkan.

Artikelbild

| Niklas Björkegren är stabsassistent i Hemvärnet i Uppsala län och bra på samverkan.

– Det är en brist. Tröskeln är hög innan man har en fungerande stab. Det var därför jag fick åka upp.

Niklas Björkegren tar emot plaketten under en ceremoni på Stortorget i Östersund lördag 27 oktober.

Hemvärnets bronsplakett tilldelas någon som utfört en värdefull gärning inom verksamheten och som därigenom bidragit till att utveckla hemvärnet.