Knivsta kommun har presenterat ett förslag till en detaljplan där en förskola intill Boängsvägen föreslås att byggas.

Detaljplanen kommer även att pröva möjligheten till en ny trafiklösning längs med Gredelbyleden. Vägen ska sammanfogas med Boängsvägen och Kölängsvägen genom en cirkulationsplats. 26 februari är sista dagen att inkomma med skriftliga synpunkter.