När socialnämnden sammanträdde på torsdagen 6 september skulle de besluta om att säga upp hyresavtalet för Häradsvillan i förtid. Men Britt-Louise Gunnar (S) pläderade för en återremiss, vilket också blev nämndens beslut.

– Det är bra att utreda samtliga möjligheter att ta tillvara den återstående hyrestiden, för det kostar kommunen 1,15 miljoner kronor att lösa kontraktet, säger hon.

Föreningen 18 plus kämpar för att kommunen ska behålla kontraktet för Häradsvillan på Häradsvägen 6 i Knivsta. De har gjort politikerna uppmärksamma på att om den nya gymnasielagen går igenom som regeringen har avsett, kan ett tiotal av dem som nu bor i olika fadderhem komma att få tillfälligt uppehållstillstånd för att gå klart gymnasiet i Knivsta. Då kommer de att behöva eget boende.

Föreningen pekar på ekonomiska fördelar som kommunen har bortsett ifrån.

– De som får uppehållstillstånd och stannar kvar måste kommunen ta ansvar för, säger Ulf Appelgren, kassör.

Om kommunen säger upp Häradsvillan måste de ordna annat boende för dem, vilket lär bli dyrare än de 370 000 kronor man skulle spara på att säga upp hyreskontraktet, menar han.

Föreningen går i god för ungdomarna.

– De är sympatiska rakt igenom. De sköter skolan och har ett nätverk. Vi har inte haft några som helst problem, säger Marianne Carlbom, sekreterare.

Nu har socialförvaltningen fått i uppdrag att ta fram ett nytt beslutsunderlag snarast. Britt-Louise Gunnar klandrar inte förvaltningen för att olika möjligheter inte utretts tidigare.

– De följde instruktionerna från majoriteten. Nu vidgade nämnden uppdraget, säger hon.

Bakgrunden är att Häradsvillan 2014 byggdes om till hvb-hem med plats för åtta ensamkommande ungdomar. I januari 2018 avvecklades dock verksamheten i brist på nya anvisningar från migrationsverket. Sedan dess har villan stått tom, samtidigt som kontraktet gäller till 30 juni 2020.

Kommunen har kommit överens med fastighetsägaren Särsjöbacken i Knivsta AB om att kunna avsluta hyreskontraktet i förtid, få en hyresrabatt på 171 000 kronor och betala den återstående hyreskostnaden på 1,15 miljoner kronor. Pengarna tas då från ofördelade medel i årets budget, det vill säga "reservpengar" som inte är öronmärkta. De räknar på att spara 370 000 kronor på att slippa städa och återställa lokalerna samt genom att inte behöva betala drift och tillsyn fram till kontraktstidens egentliga slut.