Välrenommerade pianisten Ecaterina Wehlander, sopranen Petra Valman och hovsångerskan Ingrid Tobiasson uppträder. Tillsammans ska de väcka liv i sångduetter och musik av Mendelssohn. Därtill kommer publiken att bjudas på Gösta Nyströms musik. Det är en hyllning till 100-årsjubileet av hans död. Programmets lokala anknytning kommer höras genom musik av kompositören Emil Sjögren som avslutade sitt liv i Knivsta.

Ecaterina Wehlander utbildades vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm som solist och kammarmusiker. Petra Valman är en återkommande solist på sakrala evenemang i Uppland. Och Ingrid Tobiasson har sjungit på de flesta operascener i Sverige.