Skejtförslag Medborgarförslaget att bygga en skejtpark i Alsike kan få gehör på sikt i Knivsta. Kultur- och fritidsförvaltningen har svarat att inte finns pengar till skejtpark av betong nu, men att den kan komma med i planeringsarbetet för nya parker i Alsike.

Däremot kan den nuvarande gamla trärampen komma att ersättas med en ny Half pipe-ramp.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige med det ska anse medborgarförslaget besvarat. (Lotta Lille)