I hela Uppsala län snittar Kristdemokraterna på 6,5 procent av rösterna i det preliminära valresultatet till kommunfullmäktige. I Knivsta fick de dubbelt så mycket, preliminärt 12,8 procent av rösterna.

Varför är ni så stora just i Knivsta?

– Vi har hållit en tydlig linje under lång tid och nått ut med vår politik. Byggnadsfrågorna i centrum avgjorde valet, svarar Pontus Lamberg, partiets förstanamn i Knivsta.

Alla tre partier som ökar mest står för en återhållsam utbyggnad av centrala Knivsta – Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Knivsta.nu.

Kristdemokraterna var med och klubbade igenom översiktsplanen för centrala Knivsta.

– Ja, men den är så kompromissad och generell. Och när vi tog den hade KD ett särskilt yttrande mot att bebyggelsen var hårt centrerad. Vi vill bygga utanför tätorten också, säger Pontus Lamberg.

Vill ni försöka riva upp översiktsplanen nu?

– Det går inte, då får man komma med en ny. Däremot söker vi stöd för att omförhandla fyrspårsavtalet med staten. Knivsta ska och kommer att utvecklas, men det är viktigt att det är vi i Knivsta som bestämmer hur och i vilken takt.

Pontus Lamberg vill tillägga att KD i samband med antagandet av översiktsplanen röstade nej till den plan för vatten- och avlopp som gör att många landsbygdsbor blir tvångsanslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Vad kan ni åstadkomma med ett till mandat i fullmäktige?

– Mer borgerlig och kristdemokratisk politik.

Preliminärt ökade Knivsta.nu med 3 procentenheter, Liberalerna med 2,3 och Vänsterpartiet med 0,6. Centerpartiet är oförändrat och övriga partier backade.