Lagom till första kommunfullmäktigemötet i nya kommunhuset på torsdag lägger Björn-Owe Björk (KD) fram förslaget.
– Med tanke på Knivstas läge i Sveriges största tillväxtregion, att vi har högutbildad befolkning och tillgång till mark med utbyggd infrastruktur så borde intresset för att etablera företag här vara större än det är i dag, säger Björn-Owe Björk.

Han vill att kommunen undersöker vad som gör att grannkommunerna verkar ha lättare att locka företag.
– Det finns redan en näringslivspolicy, men som komplement till den tror vi att det vore bra om kommunen kartlägger vilka faktorer som eventuellt försämrar vår konkurrensförmåga jämfört med andra kommuner, säger Björn-Owe Björk.

Förslaget, som har arbetats fram i dialog med Knivsta företagarförening, handlar även om att kommunen ska ta fram en plan för aktiv marknadsföring av Knivsta, främst mot medelstora företag och myndigheter.
– Vi föreslår också att kommunen överväger att inrätta en tjänst som näringslivschef för att det ska bli en tydligare organisation, säger Björn-Owe Björk.

De tre åtgärderna syftar tillsammans till att skapa minst 500 nya arbetstillfällen i Knivsta.
– Det är en tuff målsättning, men vi tror att den går att genomföra. Vi vill att kommunen lägger särskilt fokus kring den här frågan under de kommande tre åren. Knivsta har i dag många mindre företag, men vi tror att vi även skulle kunna locka hit fler företag med minst 50 anställda, säger Björn-Owe Björk.

Varför har det här inte gjorts tidigare?
– Inflyttningen i kommunen har varit stor och kommunen har haft fullt upp med andra frågor, men nu är det dags att ta tag i den här frågan också, säger Björn-Owe Björk.

I företagsområdet Ar finns i dag asfalterade gator med gatubelysning, men inget byggt kring gatorna.
– Det är ett bra förslag de kommer med. Tidigare har kommunen saknat tid att ändra i översiktsplaner med mera. Därför har en del företagare tröttnat och lagt ner sina planer på att bygga i Ar, säger Tommy Regnström, ordförande i Knivsta företagarförening.
Han anser också att Knivsta kommun ska tänka långsiktigt när man planerar för hur företagare tänker.
– Exempelvis kanske det behövs två nya avfarter från motorvägen i framtiden, utöver den vi har i dag, säger Tommy Regnström.

Björn-Owe Björk vill att kommunen gör kartläggningen över alla faktorer som kan påverka företagsetableringar.
– Man kan jämföra taxan för anläggningsavgifter för vatten och avlopp och annat som kan tänkas påverka nyetableringar. Sedan, när vi vet, blir det lättare att fatta bra beslut, säger Björn-Owe Björk.