Knivsta kommunstyrelse har beslutat godkänna Yener Restaurang AB som arrendator av 100 kvadratmeter mark vid busstationen i centrala Knivsta.

Inbjudan att anmäla intresse för att etablera verksamhet på platsen gick ut från kommunen tidigt hösten 2017. Sex intressenter hörde av sig och vid utvärderingen förordade mark- och exploateringsenheten de som hade en mobil lösning. Kommunen vill hålla öppet för att tomten kan behövas till annan verksamhet när centrum växer.

Det mobila gatukök som bolaget man nu skrivit avtal med ska uppföra beräknas vara på plats våren 2018. Avtalstiden går fram till januari 2023 utan automatisk avtalsförlängning. Förutom byggnaden med gatukök omfattar avtalet också en uteservering.

Enligt bolagsregistret bildades Yener restaurang i slutet av 2016, och styrelsen består av två personer från Knivsta respektive Upplands Väsby.