Företaget Humana har i samarbete med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och SPF Seniorerna genomfört en undersökning där 235 av landets kommuner deltagit och fått svara på hur de arbetar med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Knivsta kommun rankas som den tredje bästa kommunen i landet, bara Halmstad och Gävle kommuner är bättre.

– Det är väldigt glädjande. I kommunen har vi ett pensionärsråd och ett råd för funktionshinderfrågor där vi träffar organisationer som ger oss väldigt bra tips. Vi har också uppmanat både organisationer och allmänheten att lämna tips på hur vi kan förbättra tillgängligheten, säger Göran Nilsson (M), ordförande för socialnämnden.

Det som enligt undersökningen gör Knivsta så bra är bland annat att man ställer krav på tillgänglighet när man delar ut stöd till kulturverksamhet, har särskilda strategier för att anställa personer med funktionsnedsättning och tillgänglighetsanpassar offentliga miljöer.

– Vi är en snabbt växande kommun och det innebär att en stor del av våra offentliga miljöer och utemiljöer är nya. Det har gjort att vi har kunnat tänka på tillgänglighet på ett annat sätt när miljöerna har utformats, säger Göran Nilsson.

Men även Knivsta har förbättringsområden enligt undersökningen. Det handlar bland annat om att förbättra tillgängligheten på de badplatser kommunen ansvarar för, i det här fallet Särstabadet.

– Det är något vi får ta till oss. Det som är bra med sådana här undersökningar är att det identifierar områden där vi kan bli bättre, säger Göran Nilsson.