I Sveriges kommuner och landstings senaste sammanräkning (2016) av personskador, husbränder, våldsbrott och stöld är Knivsta Sveriges fjärde säkraste kommun.

Störst är risken att råka ut för cykelstöld, parkeringsskador med smitning och viltolyckor, enligt polisens statistik från första halvåret 2018. Mest har antalet bostadsinbrott minskat. Något som ökat en aning är våldsbrott.

I Knivsta handlar det om låga siffror, men de visar att minskningen totalt är större där än i hela Polisregion mitt.

– Det är synd att en del politiker spelar på folks oro och målar i mörkare toner som inte stämmer riktigt med verkligheten, säger Boo Östberg (C).

Vad är faran med det?

– Att vi fördelar resurser felaktigt.

Han skulle dock inte rösta nej till övervakningskameror och ökad belysning, något som bland annat Moderaterna förordar. Klas Bergström (M) säger att det finns en känsla av otrygghet som inte går att informera bort.

– Problemet är psykologiskt. Då behöver vi vidta åtgärder så att Knivstaborna upplever orten så säker som statistiken visar, säger han.