Livsmedelskedjan Lidl vill etablera en butik i Knivsta. Enligt Therése Hultén, pressansvarig vid Lidl, tecknade man ett markanvisningsavtal med Knivsta kommun redan i början av 2014, men avtalet löpte ut innan man kom vidare.

– Kommunen såg inget problem i det eftersom tomten var vår. Vi tog fram ett nytt avtal för att underlätta och snabba på processen, säger Therése Hultén.

Nu väntar man på svar från kommunen.

– Vi på Lidl har inte ändrat oss, däremot tycks kommunen ha fått kalla fötter. Ledande politiker av olika partifärger i Knivsta säger sig vara positiva till vår etablering, men de har hittills inte gjort någonting för att vi ska kunna börja bygga enligt det ursprungliga markanvisningsavtalet. Man har i dagsläget inte gett oss några rimliga förutsättningar eller möjligheter att komma vidare.

Lidl har även beställt en handelsutredning för Knivsta. Den pekar på att det finns potential för mer dagligvaruhandel i området, enligt Therése Hultén.

Knivstabygden har sökt Knivsta kommuns näringslivsutvecklare och mark- och exploateringschef Anders Carlqvist för en kommentar.