Vivianne Macdisi (S), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen, presenterade på måndagen planerna för en samtalsmottagning i Knivsta. Beslut om att satsa ytterligare tre miljoner kronor för att kunna öppna samtalsmottagningen kommer enligt Macdisi att fattas av sjukhusstyrelsen på tisdagen.

– Vi satsade lika mycket på en utbyggnad av första linjens vård för unga med psykisk ohälsa redan förra året vid den här tiden, och med Knivsta kommer från 2018 sju av länets kommuner att vara inkluderade i satsningen, säger Vivianne Macdisi.

När Knivsta samtalsmottagning öppnar kommer de nuvarande åtta tjänster för barn- och ungdomspsykologer att utökas med en eller två ytterligare tjänster:

– Rekrytering av psykologer pågår, de åtta tjänster som redan finns är ännu inte besatta, säger Vivianne Macdisi.

Organisatoriskt ligger samtalsmottagningarna under barnspecialistmottagningen på Barnsjukhuset, inte under psykiatrin. Däremot är avsikten att samtalsmottagningarna ska fungera som en brygga mellan kommunernas elevhälsa och specialistvården på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP.

– Vid samtalsmottagningarna ska bedömningar och behandling av barn och ungdomar med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa kunna göras. Det kan gälla sömnsvårigheter, nedstämdhet, psykosomatiska problem som huvudvärk och ont i magen, överviktsproblematik, oro och ångest. Om 8-10 behandlingstillfällen inte hjälper ska patienten remitteras vidare till specialistvård på BUP. Specialistvård krävs naturligtvis också om det finns en akut suicidrisk, säger Vivianne Macdisi.

Fortfarande är det inte klart var samtalsmottagningen i Knivsta ska placeras. En möjlighet är Fröhuset där elevhälsan har lokaler. Inte heller har datum för öppnande fastställts:

– Det är min förhoppning att samtalsmottagningen öppnar under våren 2018. Det är för långa köer till BUP som det är nu. När samtalsmottagningarna, den första linjens vård, är på plats kan trycket på BUP lätta. Då kommer BUP också att få bättre möjligheter att göra neuropsykiatriska utredningar som kräver särskild kompetens och inte ska göras vid samtalsmottagningarna, säger Vivianne Macdisi.

När Älvkarleby kan få en egen samtalsmottagning kunde Vivianne Macdisi inte svara på. Hon framhåller att barn och ungdomar från Älvkarleby kan söka till samtalsmottagningen i Tierp.