Kommunen har haft medborgardialog för Alsike Nord etapp 2. Men lokalpartiet Knivsta.nu tycker inte det räcker. Torsdag kväll 8 november bjuder de därför in till rådslag i nya Adolfsbergsskolans matsal.

– Vi vill erbjuda en större diskussion som alternativ till den dialog kommunen har haft, som stöd för dem som vill lämna synpunkter själva till kommunen, säger Mikael Rye-Danjelsen(KNU), som sitter i samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen för Alsike Nord etapp 2 tillåter 2 000 bostäder och lokaler för verksamheter och service. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot synpunkter till och med 14 november. Information finns i entrén i Knivsta kommunhus och på kommunens hemsida.

Läs detaljplanen.