Den södra ingången kommer att vara avstängd mellan klockan 8 och 16 tisdagen den 26 mars. Resenärer hänvisas då till den norra uppgången.

Orsaken till avstängningen är att Knivsta station ska byggas om. Inför byggstarten genomförs borrarbeten som gör att den södra uppgången behöver stängas av tillfälligt. Under arbetets gång kommer det att vara skyltar som visar vägen till norra ingången, skriver Trafikverket i ett meddelande på sin hemsida.

Ytterligare upprustning kommer att ske med start 2020 då en ny gångbro över järnvägen ersätter den farliga plankorsningen.

Bron får anslutning via trappor och hiss till plattformen samt till bägge sidor om spåret.